Sasi, Lemmakkala, Sarkkila, Muotiala, Palko, uistelu

Tervetuloa Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kotisivuille


  1. OSAKASKUNNAN PINTA-ALA
Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kokonaispinta-ala oli 10.4.2018 1035 ha, josta maapinta-alaa oli n. 1,65 ha ja vesialuetta n. 1033 ha.

Osakaskunnalla on vesialuetta myös mm. Karhejärvessä 67,5 ha ja Lavajärvessä n. 76 ha. (huom. kalastusluvat).


2.OSAKASKUNNAN MUODOSTUMINEN V. 2012-2013:

Hämeenkyrön Lopen osakaskunta muodostui 10.9.2013 pidetyssä maanmittaustoimituksessa, jossa yhdistettiin Lemmakkalan kylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-415-876-1), Mahnalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat (108-416-876-2, 108-416-876-4, 108-416-876-5 ja 108-416-876-6), Muotialan yhteisten vesialueiden osakaskunnat (108-417-876-1 ja 108-417-876-3), Palonkylän yhteisten vesialueen osakaskunta (108-420-876-1), Sasinkylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-426-876-1), Sarkkilan kylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-425-876-1, 108-425-876-1 ja 980-437-876-2). Lainvoiman osakaskuntien yhdistäminen sai valituksista johtuen vasta 31.12.2013.


3. OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan säännöt on vahvistettu Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastossa 17.2.2015

4. OSAKASKUNNAN PERUSTIEDOT

  • nimi: Hämeenkyrön Lopen osakaskunta
  • Kotipaikka: Hämeenkyrö
  • Sijaintikunnat: Hämeenkyrö, Ylöjärvi
  • Kylät: Lemmakkala, Mahnala, Muotiala, Palko, Sarkkila ja Sasi
  • Kiinteistötunnus: 108–876–6–1 (108–876–6–1, 980–437–876–2)
  • Y-tunnus: 0572997-6


5. OSAKASKUNNAN VESIALUEET SIJAITSEVAT SEURAAVISSA VESISTÖISSÄ JA VESISTÖN OSISSA

Mahnalanselkä -, Enonselkä - ja Alhonselkä lahtineen, Kallioistenselkä, Kallioistenahdas, Arostensalmi, Korvurinlahti, Taivallahti, Arostensalmi, Sarkkilanjärvi, Miharinlammi, Lemmakkalanjärvi, Salmelusjärvi, Raattajärvi, Huutijärvi, Raimonjärvi, Vähä Kaita, Iso Lehmijärvi, Oksilammi, Vastajärvi, Jylhäjärvi, Järviönjärvi, Majajärvi, Sorvajärvi, Kurkosjärvi, Alainenjärvi, Pirttijärvi, Ahvenusjärvi, Vääräjärvi, Riihijärvi, Saarijärvi, Mäyräjärvi, Pihlajaniemenjärvi, Lepojärvi, Iso-Työläjärvi, VähäTyöläjärvi, Laihalammi, Lavajärvi, Karhejärvi ja Sauninjärvi, sekä useita jokia ja puroja, jotka purkavat vetensä em. järviin ja lampiin. Lisäksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat em. vesistöihin ja vesistön osiin liittyvät yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö- ja muut yhteiset alueet.