Sasi, Lemmakkala, Sarkkila, Muotiala, Palko, uistelu

Tervetuloa Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kotisivuille

1. OSAKASKUNNAN PINTA-ALA

Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kokonaispinta-ala oli 10.4.2018 1035 ha, josta maapinta-alaa oli n. 1,65 ha ja vesialuetta n. 1033 ha.

Osakaskunnalla on vesialuetta myös mm. Karhejärvessä 67,5 ha ja Lavajärvessä n. 76 ha. (huom. kalastusluvat).


2. OSAKASKUNNAN MUODOSTUMINEN V. 2012-2013:

Hämeenkyrön Lopen osakaskunta muodostui 10.9.2013 pidetyssä maanmittaustoimituksessa, jossa yhdistettiin Lemmakkalan kylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-415-876-1), Mahnalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat (108-416-876-2, 108-416-876-4, 108-416-876-5 ja 108-416-876-6), Muotialan yhteisten vesialueiden osakaskunnat (108-417-876-1 ja 108-417-876-3), Palonkylän yhteisten vesialueen osakaskunta (108-420-876-1), Sasinkylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-426-876-1), Sarkkilan kylän yhteisten vesialueiden osakaskunta (108-425-876-1, 108-425-876-1 ja 980-437-876-2). Lainvoiman osakaskuntien yhdistäminen sai valituksista johtuen vasta 31.12.2013.

3. OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT:

Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan säännöt on vahvistettu Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastossa 17.2.2015


4. KALASTUSLUVAT:

Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kalastusluvat ovat myynnissä internetissä olevan KALAPASSI -palvelun kautta (linkki www.kalapassi.fi).

Kalastuslupia saa myös kahdesta ns. "kivijalkamyymälästä": Nokialta, Kalakaapu Oy os. Yrittäjänkatu 11 ja Tampereelta, Nippon Verkko Oy os. Harjuntausta 1, 33400 Tampere.


Hämeenkyrön Lopen osakaskunta on tehnyt kalastonvuokraussopimukset Karhen ja Lavajärven kalastusydistysten kanssa, joten Lavajärvellä ja Karhejärvellä olevien osakaskunnan vesialueiden luvanmyynti tapahtuu kyseisten kalastusyhdistyksen toimesta ja tästä syystä näillä vesialueilla olevat osakaskunnan vesialueet eivät sisälly Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan Kalapassissa myytävään kalastuslupaan (huom. ei myöskään Mahnalanselän-Kirkkojärven yhteislupa-alueen kalastuslupiin).

HUOM.

- Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. MUUTOS!!
Onkimiseen pilkkimiseen ja silakanlitkaukseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin. Oheisen linkin kautta löydät taulukon (pdf), josta näet millaisia kalastuslupia eri tilanteissa tarvitaan (linkki Yksinkertainen lupajärjestelmä ).

- Kalastonhoitomaksun hinnat v. 2024 ovat: 47 €/kalenterivuosi, 16 €/7vrk ja 6 €/vrk. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Eräluvat.fi -verkkokaupassa, puhelinpalvelussa tai R-kioskilla. EI MUUTOKSIA!

KALASTUSLUVAT / MYYNNIN YKSITYISKOHTIA:

Osakaskunnan kalastuslupia myydään toistaiseksi kaikille ja lupa on henkilökohtainen.
 • Kiinteän pyydyksen lupa oikeuttaa kalastamaan osakaskunnan vesialueilla (pois lukien Lavajärvellä, Karhejärvellä ja Sauninjärvellä olevia Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesialueita, joille paikallinen kalastusyhdistys myy kalastuslupia) verkoilla, pitkäsiimoilla, katiskoilla, rysillä ja koukuilla luvan mukaisen pyydysyksikkömäärän sallimissa rajoissa. Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan osakaskunnan vesialueilla (pois lukien Lavajärvellä, Karhejärvellä ja Sauninjärvellä olevat Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesialueet, joille paikallinen kalastusyhdistys myy kalastuslupia).
 • Uistelulupa (1-kalenterivuosi, 4-vapaa) oikeuttaa kalastamaan myös kelallisella ongella (mm. heitto-onki, virveli, ootto-onki, tahna-onki, tms.), joka oikeuttaa neljään (4) kelallisella ongella tapahtuvaan kalastukseen. Uistelulupa 8-vavalle ei oikeuta yli neljän kelallisen ongen (mm. heitto-onki, virveli, ootto-onki, tahna-onki, tms.) käyttöön.

KALASTUSLUVAT:


Verkot
 • pituus 30 m, jonka korkeus on enintään 3m, vastaa yhtä (1) verkkoa
 • pituus 30 m, jonka korkeus on 3-6 m, vastaa kahta (2) verkkoa
 • pituus 60 m, jonka korkeus on 3-6 m vastaa neljää (4) verkkoa
 • Huom. lupia saa ostaa enintään neljää (4) verkkoa vastaavan määrän!

Pitkäsiimat

 • enintään 100 koukkua, vastaa yhtä (1) pitkäsiimaa
 • yli 100 koukkua, vastaa kahta (2) pitkäsiimaa
 • Huom. lupia saa ostaa enintään kahdelle (2) 100 -koukun pitkäsiimalle

Katiskat

 • yleisesti käytössä oleva koko (1m x 1m x 1m), vastaa yhtä (1) katiskaa
 • Huom. lupia saa ostaa enintään kahdeksalle (8) katiskalle


Rysät (rantarysä)

 • nielu on enintään 1 m korkea, vastaa yhtä rysää
 • Huom. lupia saa ostaa enintään kahdelle (2) rantarysälle

Isku- tai muuta täkykoukut

 • Yksi koukkulupa oikeuttaa kalastamaan 5-koukulla
 • Huom. lupia saa ostaa enintään neljä (2) koukkulupaa (= 10- koukkua)
Rapumerrat
 • yleisesti käytössä oleva koko, vastaa yhtä (1) rapumertaa
 • Huom. rapumertalupia saa ostaa enintään kahdeksalle (8) merralle

KALASTUSLUVAT / MUUT SÄÄNNÖT JA RAJOITUKSET:

 • Verkon silmäkoko tulee olla yli 54 mm (>54 mm), lukuun ottamatta alle 3 m syvyisissä ruohikkoisissa rantavesissä tapahtuvaa kalastusta, jossa sallitaan alle 21 mm (< 21mm) silmäkoko.
 • Tuulastus on sallittu vain elo-, syys- ja lokakuussa.
 • Rapujen alamitta on 10cm. Tätä mittaa pienemmät yksilöt on päästettävä välittömästi irti pyyntipaikalla.
 • Yli 30 m pidemmälle verkkojatalle suositellaan suunta- tai välikohon käyttöä. Kesäaikana 1.5 – 30.11 saa verkkojatan pituus olla enintään kaksi (2) verkkoa eli maksimissaan 60m. Muuna aikana verkkojatan pituus saa olla enintään neljä verkkoa eli maksimissaan 120m.
 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikkapa vain tilapäisesti.
 • Uisteluluvissa on määritelty vapojen maksimimäärä.
 • Vuosilupa tarkoittaa yhtä kalenterivuotta.
 • Luvanmyyntipisteissä tai verkkokaupassa on oikeus periä kalastusluvan hinnan lisäksi ns. käsittelylisä eli kirjaamismaksu.
 • Kilpailuluvat eivät ole mukana internetissä tapahtuvassa luvanmyynnissä, joten näiden osalta pyydetään olemaan yhteydessä osakaskunnan edustajiin.

  Onginta- ja pilkintäkielto sekä muiden pyydysten käyttökielto on voimassa Pinsiön- ja Matalusjoella, Pertunkorvenojalla ja Blummanjoen sekä Oksilammen sivupuroissa. Tämä em. joki laskee Mahnalanselän eteläosaan Myllykylässä.

KALASTUSLUPIEN HINNOITTELU 1.1.2023 alkaen (Kalapassi-verkkokauppa)

Huom. Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia eli toisten henkilöiden luvilla ei ole oikeutettu kalastamaan!

Ks. Kalastuslupien hinnat ylävalikon kohdasta "Kalastuslupien hintataulukko"