Sasi, Lemmakkala, Sarkkila, Muotiala, Palko, uistelu

KALASTUSRAJOITUKSET

Onginta- ja pilkintäkielto sekä muiden pyydysten
käyttökielto
on voimassa Pinsiön- ja Matalusjoella, Pertunkorvenojalla ja Blummanjoen sekä Oksilammen sivupuroissa. Tämä em. joki laskee Mahnalanselän eteläosaan Myllykylässä.

MUUT SÄÄNNÖT JA SUOSITUKSET

 • Kuhan alamitta on 42 cm kaikilla kalastusmuodoilla.
 • Toutaimen alamitta on 50 cm kaikilla kalastusmuodoilla.
 • Hauen alamitaksi SUOSITELLAAN 50 cm.
 • Ankeriaan pyynti on sallittu alueemme vesillä 1.5.–30.9. välisen ajan vuoden 2025 Loppuun asti (Kykta poikkeuslupa).
 • Verkon silmäkoko tulee olla 50 mm tai enemmän, tällä muutoksella osakaskunnan lupakäytäntö yhdenmukaistetaan Kykta:n (Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue) kanssa.
 • Tuulastus (atrain) on sallittu vain elo-, syys- ja lokakuussa.
 • Rapujen alamitta on 10 cm, jota pienemmät yksilöt on päästettävä välittömästi irti pyyntipaikalla.
 • Yli 30 m pidemmälle verkkojatalle SUOSITELLAAN suunta- tai välikohon käyttöä.
 • Kesäaikana 1.5–30.11 saa verkkojatan pituus olla enintään kaksi (2) verkkoa eli maksimissaan 60 m. Muuna aikana Verkkojatan pituus saa olla enintään neljä (4) verkkoa eli maksimissaan 120 m.
 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikkapa vain tilapäisesti.
 • Osakaskunnan uistelulupa ”4-vapaa” oikeuttaa kalastukseen myös kelallisella ongella (mm. heitto-onki, virveli, ootto-onki, tahnaonki, tms.). Uistelulupa 8-vavalle ei kuitenkaan oikeuta yli neljään (4) kelallisella ongella tapahtuvaan kalastukseen. Osakaskunnan yhteiset, kalastuksen rannalta mahdollistavat ranta-alueet ovat suhteellisen pieniä (rantaviivaa niukalti), joten kelallisilla ongilla rannalta tapahtuvan kalastuksen vapamäärää / kalastaja on tästä syystä rajoitettu.
 • Vuosilupa tarkoittaa kalenterivuotta.
 • Luvanmyyntipisteissä on oikeus periä kalastusluvan hinnan lisäksi ns. käsittelylisä eli kirjaamismaksu.
 • (SUOSITUS) Kalapassi -palvelun (Internet) kautta tapahtuvan luvanoston yhteydessä on mahdollisuus lunastaa "pienestä" lisämaksusta vedenkestävät pyydysmerkit.
 • (SUOSITUS) Kuhan lisääntymisen turvaamiseksi tulee vastuullisen kalastajan välttää kuhanpyyntiä 1.5–15.6 välisellä ajalla.
 • (SUOSITUS) Vastuulliselle kalastajalle riittää kaksi kuhaa ja kirjolohta/pvä (vastaava suositus on Kykta:lla).
 • Kilpailuluvat eivät toistaiseksi ole mukana internetissä tapahtuvassa luvanmyynnissä (tulossa v. 2024 aikana Kalapassi-palvelun piiriin), joten näiden osalta lupahakemus tulee toistaiseksi lähettää osoitteella kirjaamo@hameenkyronlopenosakaskunta.fi.
 • Uistelukisat, kilpailumaksu on venekohtainen / 1 vrk ja tulee olla maksettuna ennen kalastuksen aloittamista. Veneessä mukanaolijoilla (kts. kalastuksenhoitomaksu) pitää lisäksi olla kalastonhoitomaksu maksettuna.
 • Pilkkikilpailut, joissa järjestäjänä on mukana osakas tai paikallinen asukas ei maksuja peritä, mutta kilpailusta on etukäteen ilmoitettava osakaskunnalle sähköpostilla kirjaamo@hameenkyronlopenosakaskunta.fi
 • Ammattikalastuksen lupa-anomukset käsitellään osakaskunnan hallinnossa vain erillisestä hakemuksesta. Luvan hinta ja muut ehdot määritellään vasta hakemuksen yhteydessä mm. kalastusalue, pyydysmäärät, pyyntiaika, kalalajit, jne. vaikuttavat. Ammattikalastusluvassa edellytetään kalastajia täyttämään saaliin seurantalomake (vapaamuotoinen) ja toimittamaan se sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyronlopenosakaskunta.fi. Lisäksi ammattikalastajien pitää tehdä viranomaisvaatimusten mukaiset saalisilmoitukset KL §90 (23.3.2023 / 448).
 • Kaupallisen kalastuksen ja osakkaiden lisäluvista on lähetettävä anomusosakaskunnan hallinnolle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyronlopenosakaskunta.fi
 • Lavajärvessä, Karhejärvessä ja Sauninjärvessä olevien Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesialueiden osalta on osakaskuntamme tehnyt kalastusvuokraussopimukset paikallisten kalastusyhdistysten kanssa, joten näiden vesialueiden osalta kalastusluvat tulee hankkia ko. alueen paikallisilta kalastusyhdistyksiltä ja noudattaa ko. kalastusyhdistysten kalastusmääräyksiä.
 • Viehekalastusluvat ovat henkilökohtaisia, 1 kalastuslupa/kalastaja. Osakaskunnan alueen kalastusluvat ovat saatavilla verkkokaupasta os. https://www.kalapassi.fi/selaus/95 .
---