Sasi, Lemmakkala, Sarkkila, Muotiala, Palko, uistelu

Tiedotteet - uutiset


VUOSI- JA VAALIKOKOUS

 • Hämeenkyrön Lopen osakaskunta pitää vuosi- ja vaalikokouksen normaalisti kerran vuodessa kunkin vuoden maalis-huhtikuussa. Osakaskunnan hoitokunta kokoontuu normaalisti 2 krt/v eli tilinpäätös- ja vuosikokouksen valmistelukokoukseen sekä hoitokunnan järjestäytymiskokoukseen.
 • Vuoden 2024 vuosikokous pidettiin 19.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT

 • Hoitokunta valmistelee vuosikokoukselle esiteltävän toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminta- ja taloussuunnitelman runko muotoutuu tammi-helmikuun aikana.

KALASTUSLUPIEN MYYNTI

 • Kalastuslupien myynti ks. kohdasta "Kalastusluvat".
 • Osakaskunnan kalastuslupien hintoja ei muutettu tälle kaudelle. Viimeksi hintamuutoksia on tehty kaudelle 2021, jolloin hintamuutoksissa pyrittiin huomioimaan osakaskunnan omistaman vesistön pinta-alan koko suhteessa yhteisalueluvan edustamaan vesialueen kokoon.
 • Lavajärven kalastusyhdistyksen kalastusluvat saat nyt myös Kalapassi -palvelusta.
RUOPPAUS JA NIITTO
 • Ruoppauksista ja niitoista tehdään ilmoitus aluehallinnon (AVI) sähköisessä asiointipalvelussa 15.5.2023 alkaen. Uudella lomakkeella voi ilmoittaa täysin sähköisesti ruoppauksista tai niitosta ja lisätä kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. samalla voi tarkastella mm. kartta-alustalla suojelualueita ja pohjavesialueita. Sähköinen asiointipalvelu vaatii ns. vahvan tunnistautumisen. Ruoppaus- ja niittoilmoitus on tehtävä kun kohteessa työskennellään konevoimin, oli sitten kysymys niitosta tai ruoppauksesta. Ilmoitus tehdään alle 500 kuution ruoppauksesta. Tämän yli meneville ruoppaushankkeille on haettava vesilupaa aluehallintovirastosta.

KALASTUSLUVAT (Eduskunta: tiedote 15.12.2023)

 • (MUUTOS) Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee v. 2024 alusta 69 ikävuoteen.
  • Pakollinen kalastonhoitomaksu koskee vuodenvaihteen jälkeen 18–69-vuotiaita kalastajia. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tiistaina 12. joulukuuta 2023. Aiemmin kalastonhoitomaksu on ollut pakollinen 18–64-vuotiaille kalastajille.
  • Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, eli kaikki vuonna 1958 syntyneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta. Eduskunta päätti kalastuslain 79 §:n muutoksesta äänestyksen jälkeen.
  • Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18–69-vuotiaille kalastajille, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla.
  • Kalastonhoitomaksun kerää Metsähallitus, joka tilittää koko summan maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö puolestaan jakaa varat kalavesien ja kalastuksen hyväksi kalastuslain mukaisesti.